Zásady ochrany osobních údajů – Sambucus Kids

Zásady ochrany osobních údajů

Publikováno:

SIROWA Czech s.r.o.
Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4 – Podolí

Tel.: +420 778 882 905
Email: [email protected]

 

Vítáme váš zájem o náš web. Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá. Rádi bychom vás informovali o typech informací, které shromažďujeme v SIROWA Czech s.r.o., Lomnického 1705/5, Praha, 140 00

Upozorňujeme, že náš web zahrnuje odkazy na weby třetích stran, na které se tato politika ochrany údajů nevztahuje. To znamená, že odkaz na našem webu vás přesměruje na web třetí strany, za který SIROWA nemůže nést odpovědnost, a zejména SIROWA nemůže nést odpovědnost za pravidla shromažďování a zpracování informací o uživatelích těchto webových stránek třetích stran.

Uživatelé, kteří používají tento web, přijímají podmínky stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Stejně jako u většiny webových stránek se během návštěv našich webových stránek běžně shromažďují následující údaje: jméno vašeho poskytovatele služeb (IP adresa, pseudonymy), web, který vás nasměroval na náš web, navštívené stránky, typ vašeho prohlížeče a datum a délka vaší návštěvy. Tyto informace jsou vyhodnocovány anonymně a nelze je použít k osobní identifikaci návštěvníků. Shromážděné informace se používají výhradně ke zvýšení zajímavosti a funkčnosti této webové stránky. Za uvedeným účelem jsme podnikli nezbytné technické a organizační kroky k zajištění dodržování předpisů o ochraně osobních údajů.

SIROWA může navíc shromažďovat a zpracovávat uživatelská data, jako je e-mailová adresa a jakékoli další údaje poskytnuté uživatelem dobrovolně (např. jméno a příjmení) při podání stížnosti nebo poznámky týkající se fungování webových stránek. V takových případech jsou osobní údaje poskytovány dobrovolně, jsou však nezbytné k posouzení stížnosti nebo zodpovězení otázek. Poskytnutím svých osobních údajů uživatelé souhlasí se zpracováním údajů výhradně za účelem posouzení stížnosti nebo odpovědi na otázku. Pokud získáme osobní údaje, abychom mohli posoudit stížnost nebo odpovědět na otázku, údaje uchováme v bezpečí. Přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně osobám, které mají k těmto údajům zvláštní přístupová práva. Uživatelé mají právo na přístup ke svým údajům, mohou požadovat opravu, odstranění, omezení zpracování, přenos, vznést námitku proti zpracování a odvolat souhlasu se zpracováním svých údajů, dle příslušných zákonů o ochraně údajů. Osobní údaje budou zpracovávány výhradně po dobu nezbytnou k posouzení stížnosti nebo zodpovězení otázky. Osobní údaje shromážděné pro výše uvedené účely nebudeme poskytovat žádným třetím stranám. Jakmile již údaje nebudou potřeba, budou vymazány nebo bezpečně a trvale anonymizovány nebo bude přístup k těmto údajům blokován v rozsahu vyžadovaném zákonem upravujícím uchovávání osobních údajů.

 

Soubory cookies

Když navštívíte náš web, můžeme do vašeho počítače nebo zařízení zasílat soubory cookies. Používáme cookies, abychom si zapamatovali preference uživatelů a zjistili, jak používáte webové stránky.

Cookies se používají k identifikaci uživatelů a porovnávání historických údajů shromážděných při jejich předchozích návštěvách webových stránek.

Používáme dočasné soubory cookies (relační soubory cookies) i trvalé soubory cookies. Soubory cookies můžete ze svého webového prohlížeče kdykoli smazat nebo můžete blokovat soubory cookies ve svém zařízení, ale to může ovlivnit fungování nebo dokonce zablokovat web.

SIROWA umožňuje třetím stranám, včetně Google AdWords, shromažďovat údaje o aktivitě uživatelů na webových stránkách pro reklamní účely. To znamená, že budeme zobrazovat online reklamy přizpůsobené vašim preferencím pomocí stávajících sítí, které takovou reklamu poskytují. Jako vždy respektujeme vaše soukromí a neshromažďujeme žádné informace, které by vás mohly identifikovat, když používáte Google nebo jiný software.

 

Google Analytics

Na našem webu používáme Google Analytics, službu sledování používání webových stránek společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Soubory cookies se ukládají v počítači uživatele a umožňují sledování používání webových stránek uživatelem.

 

Informace o používání tohoto webu získané prostřednictvím souborů cookies se obvykle přenášejí na server Google v USA a ukládají se na něj. Tuto službu používáme na našich webových stránkách s aktivovanou funkcí depersonalizace IP. Znamená to, že Google nejprve zkomprimuje vaši IP adresu na naší webové stránce uvnitř členských států EU nebo v jiných státech, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a tím se zbaví její identity. Plnou IP adresu lze přenést na server Google v USA a zde ji zkomprimovat pouze ve výjimečných případech. Google použije tyto informace na naši objednávku k vyhodnocení vašeho používání webových stránek k vytváření souhrnných zpráv o činnosti webových stránek, zobrazování reklam přizpůsobených vašim preferencím a k poskytování dalších služeb týkajících se používání webových stránek a internetu nám jako provozovateli webových stránek.

Na těchto stránkách používáme cookies, např. proto abychom mohli přizpůsobit reklamy vašim preferencím.
Během prohlížení těchto stránek se soubory cookies budou ukládat ve vašem zařízení.
Vždy můžete změnit používání souborů cookies v nastavení vašeho prohlížeče.
Více informací naleznete v sekci “Zásady ochrany osobních údajů”.
K dispozici zde

SOUHLASÍM