Proč Sambucus Immuno Kids obsahuje pouze standardizované extrakty z plodů černého bezu?

Stále častěji, když si vybíráme nový produkt, chceme učinit rozumné rozhodnutí, takže se ptáme na jeho složení a porovnáváme ho s ostatními produkty na trhu. Čemu bychom měli věnovat pozornost při výběru produktů obsahujících přírodní složky? Na co bychom se měli zeptat v lékárně?

Tady je několik základních oblastí, které by Vám měli pomoci při výběru:

Rostlinný extrakt je koncentrovaný přípravek získaný rozpuštěním rostlinného materiálu ve vodě nebo jiném rozpouštědle a jeho následným zkoncentrováním. Výsledkem je, že získáme více terapeuticky aktivní sloučeniny v menším objemu.

Standardizace určuje obsah aktivní látky s danou terapeutickou aktivitou. Díky tomu víme, kolik aktivní složky je v jedné dávce.
Např. 17.5 mg standardizovaného extraktu na 13 % aktivní látky znamená, že její obsah je 2.275 mg (17.5 mg x 0,13 = 2.275 mg)

DER (Drug Extract Ratio) – tento ukazatel nám říká poměr množství mezi surovinou a koncentrovaným extraktem, který z ní byl vyroben. Řečeno jednoduše to znamená, jaké množství rostlinného materiálu bylo použito na výrobu jednotky extraktu.
Např. DER 64:1 znamená, že 1 g extraktu se získá z 64 g suroviny.

Pamatujte, že se vyplatí věnovat pozornost složení produktu. Řekne nám to mnohem více o jeho vlastnostech.